Interimmanagement

LionAd heeft ruime ervaring in interim-management in zowel profit als non-profit organisaties. Uitganspunt is steeds het bouwen van een stabiele goedwerkende organisatie waar medewerkers zich veilig voelen en ingezet zijn op taken die passen bij hun capaciteiten.