Enterprise Architectuur

De meeste mensen associëren het begrip architectuur veelal direct met gebouwen, dus bouwstijlen, maar niet met andersoortige objecten die aan architectuur onderworpen kunnen zijn. Een korte blik in de “van Dale” laat een redelijk algemene definitie zien.

Het van Dale woordenboek spreekt over architectuur als:

  • De kunst en de leer van het ontwerpen en uitvoeren van bouwwerken.
  • Bouwstijl (stijl van werken).

De stap van de “bouwwerken” naar de informatievoorziening is snel te zetten.
Net zoals in de bouw werken veel mensen samen om voor een bedrijf de informatievoorziening op te zetten. Zonder goede afspraken over de taken, de aansluitingen tussen de verschillende delen en het moment van realiseren zou het bouwen van een gebouw van enige omvang al snel ontaarden in een grote chaos. Dit geldt ook voor de opzet van de informatievoorziening van een bedrijf.

Architectuur in de ICT levert een bijdrage aan het maken van deze noodzakelijke afspraken zodat aan het eind een samenwerkend geheel kan ontstaan dat tegemoetkomt aan de wensen van de organisatie en waarmee de ondersteuning voor langere tijd geborgd is.