Enterprise Content Management (ECM)

Enterprise Content Management = het toegankelijk maken van alle vormen van informatie die beschikbaar zijn binnen de organisatie.

ECM is een term die een aantal jaren gelegen is geïntroduceerd. Dit is verzamelbegrip voor een aantal bekende technologieën zoals: content- / documentmanagement, business process management, enterprise portals, kennismanagement, image management, data warehousing en data mining.

De kracht van ECM is dat de verschillende technologieën in samenhang gebruikt worden om de informatievraagstukken van de organisatie op te lossen. Door consistent de verschillende informatiebronnen te combineren worden discrepanties zichtbaar en blijkt dat men meer kennis in huis heeft dan eerst gedacht. Deze kennis van b.v. een klant kan vervolgens gebruikt worden om extra producten en/of diensten aan te bieden.

Momenteel worden door verschillende leveranciers “ECM-oplossingen” aangeboden. Deze oplossingen bestaan meestal uit een basis van eigen modules aangevuld met modules die van andere leveranciers afkomstig zijn. Deze technische oplossingen bieden de faciliteiten om ECM vorm te geven maak komen pas tot hun recht na implementatie.

Ondanks de bewezen technologieën die de basis vormen van ECM blijkt het in de praktijk moeilijk te zijn om dit integrale concept binnen een organisatie te implementeren. Het hebben van een gedegen architectuur en het consistent toepassen van het concept leidt tot succes. Ervaring op dit terrein is essentieel voor een geslaagde implementatie