Home Page

Informatiemanagement

Informatiemanagement zorgt voor de professionalisering van de vraagkant van ICT. Informatiemanagement inventariseert de behoefte van de organisatie en vertaalt deze naar te realiseren aanpassingen/projecten. LionAd heeft meer dan 20 jaar ervaring op dit gebied, bij profit en non-profit organisaties.

Interimmanagement

LionAd heeft ruime ervaring in interim-management in zowel profit als non-profit organisaties. Uitganspunt is steeds het bouwen van een stabiele goedwerkende organisatie waar medewerkers zich veilig voelen en ingezet zijn op taken die passen bij hun capaciteiten.

Programmamanagement

Programmamanagement draait om het realiseren van doelen. Anders dan bij een specifiek project zijn deze doelen en op te leveren producten vaak niet gespecificeerd. Hierdoor is inzicht in de behoefte van de opdrachtgever essentieel. De kunst is vervolgens de behoefte te vertalen in concrete projecten die bijdragen aan het realiseren van de gewenste situatie. LionAd heeft, binnen zowel profit als non-profit organisaties deze rol succesvol uitgevoerd.