Interimmanagement

Voor LionAd is de menselijk maat belangrijk bij inrtrimmanagement. Mensen inzetten op taken die passen bij hun expertise en voorkeuren zorgt ervoor dat medewerkers plezier hebben in hun werk. Het geven van vertrouwen en verantwoordelijkheid verhoogt de betrokkenheid en leidt tot betere prestaties en dienstvelening. 

Programmamanagement

In de aanpak van LionAd staat het behalen van het door de opdrachtgever gewenste resultaat centraal. LionAd heeft ervaring in grote complexe commerciële en ambtelijke organisaties en weet om te gaan met belangentegenstellingen en weerstand op verschillende niveaus, van raad van bestuur tot de medewerker.

Architectuurontwerp

LionAd heeft jarenlange ervaring in het inrichten van de architectuurfunctie binnen profit en non-profit organisaties. Van het in kaart brengen van de architectuur, het inrichten van governance structuren tot periodiek business informatieplanning. Wij maken gebruik van standaarden als Togaf en Archimate en hebben handson ervaring met referentiearchitecturen zoals de NORA, GEMMA en HORA.